קולותיה של ישראל

תומכים ומעצימים את הפעילות הפרו-ישראלית מסביב לעולם
Tower of David

המטרה שלנו

“קולותיה של ישראל” היא חברה לתועלת הציבור, שמטרותיה לפעול לחיזוק מיצובה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולקידום המאבק בתופעת הדה לגיטימציה לה ובאנטישמיות החדשה, והיא עושה זאת באמצעות מגוון כלים מתחום הדיפלומטיה ציבורית.

“קולותיה של ישראל” פועלת כדי לקדם פעילות של קהילת הארגונים הפרו-ישראליים בישראל ובעולם.

ל”קולותיה של ישראל” הסכם מיזם משותף עם ממשלת ישראל – משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

מה אנחנו עושים?

v

יצירת מרחב לתיאום סנכרון ושיתוף פעולה

p

הרחבת פעילות באמצעות הענקת מימון, מידע, ידע וכלים

d

מיפוי, מחקר ותכנון אסטרטגי

הנושאים המרכזיים על סדר היום שלנו

קידום פעילות חווייתית בישראל או בנושאי ישראל

השנתיים וחצי האחרונות שעמדו בסימן הקרונה פגעו קשות ביכולתם של יחידים, יוזמות וארגונים לייצר קשר ישיר עם ישראל ועם ישראלים במסגרת חינוכית, חווייתית ומקצועית. פעילות שהוכחה כאפקטיבית ביותר להנגיש את המציאות הישראלית על רבדיה האנושיים, תרבותיים, חברתיים, כלכלים וגאופוליטיים

שיתוף הקהל הישראלי והנעתו לשתף את הסיפור הישראלי

יש חשיבות ליצירת קשר ישיר ובלתי אמצעי בין הציבור הישראלי לציבורים במדינות השונות ,ליצירת קשרים מתמשכים ושיתופי פעולה בעלי ערך ורלוונטיות וכן לפעילות שתחזק את תדמיתה של מדינת ישראל בחו"ל ותתמודד עם שיח השנאה כנגד ישראל ועם חדשות הכזב

יצירת דיאלוגים וקואליציות עם קהלים מגוונים לחיזוק הלגיטימציה לקיומה של ישראל ולמאבק בשיח השנאה וההסתה

ישנם ארגונים הפועלים לקדם דה-לגיטימציה וחרמות נגד ישראל בזירות שונות, בניהם ברשתות החברתיות ששם מופצים תכני שנאה, חדשות כזב והסתה . אנו רואים חשיבות בהעמקת הדיאלוג, בבניית הגשרים ובהעמקת שיתופי הפעולה עם קהלים מגוונים, בעלי תפיסת עולם ליברלית על מנת להרחיב את מעגל השיח הנדרש לחיזוק הלגיטימציה לישראל ולהתמודדות עם שיח השנאה

 דרכי הפעולה והכלים שלנו 

v

הבניית יכולות מקצועיות

הבניית יכולות מקצועיות

הבניית יכולות מקצועיות, חיבוריות ורישות בין ארגונים פרו-ישראליים ברחבי העולם

l

מחקר תכנון ומידע

מחקר תכנון ומידע

מיפוי והערכות מצב בשיתוף עם חוקרים מובילים בתחום, בניית מודלים לחשיבה אסטרטגית, מחקרים על תופעת הדה-לגיטימציה לישראל ועל מאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל והעמקת הידע בדבר אופיין, היקפן וממדיהן

משלחות משפיענים לישראל

משלחות משפיענים לישראל

ביקורים בישראל של משפיענים מרחבי העולם מתחומים כגון ממשל, אקדמיה, משפט, תרבות ודת

מדיה

מדיה

 פעילות בתחום המדיה החברתית והדיגיטלית Online Engagement לחיזוק הלגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל ולמאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל

People to People

People to People

מפגשים, סדנאות והכשרות P2P בדיפלומטיה ציבורית

g

קידום חדשנות בפעילות הארגונים

קידום חדשנות בפעילות הארגונים

העצמת יוזמות חדשות ויצירתיות לפעילות של ארגונים אזרחיים בתחום הדיפלומטיה הציבורית לחיזוק הלגיטימציה לישראל ומאבק בשיח השנאה וההסתה כנגד ישראל

העצמת תוכניות ארגונים

העצמת תוכניות ארגונים

העמדת משאבים כגון כספים וידע לטובת תוכניות ארגוני הקהילה הפרו-ישראלית