שאלות נפוצות

האם יש תקרה לסכום המימון?

לא

מהו גובה התרומה שהארגון צריך להציג?

על הארגון להציג תרומה בסך 50% מעלות הפרויקט

האם אפשר להגיש בקשה חריגה למימון בגובה של יותר מ-50% מעלות הפרויקט המוצע?

לא

האם התרומה לצורך המאצ'ינג חייבת להגיע מתורם אחד בלבד?

לא, אפשר לגייס מכמה מקורות ותורמים עבור מאצ'ינג

מתי נקבל את המימון של "קולותיה של ישראל" לפרויקט ?

המימון המשלים של "קולותיה של ישראל" יועבר לארגון לאחר ביצוע הפרויקט, הגשת דוחות ביצוע ואישורם – עד 60 יום לאחר ש"קולותיה של ישראל" תאשר את הדוחות הסופיים.

יש לנו רעיון לפרויקט שאינו בתחום הנושאים/סוגי הפעילויות שפרסמתם – האם ההצעה בכל זאת תיבחן?

לא, נשמח לשמוע על רעיונות לפעילות פרו-ישראלית אך לא נוכל לתמוך בפרויקט במסגרת הסיפור הישראלי.

מהם הקריטריונים והתעדוף שלפיהם "קולותיה של ישראל" מאשרת תוכניות ופרויקטים?

א. איכות הארגון המגיש

ב. איכות התוכנית המוצעת

ג. פעילות המגדילה באופן ניכר או משנה באופן מהותי את הפעילות הקיימת – יצירתיות התוכנית וחדשנותה.

ד. היחס בין איכות התוצאה לגודל ההוצאה

ה. עדיפות לתוכניות שיפעלו בדרכים הבאות, כולן או חלקן:

1. פעילות חווייתית בישראל או בנושאים הקשורים בישראל עבור קהלים בעלי השפעה, מתחומים מגוונים.
2. פעילות עם קהלים מגוונים שמייצרת בסיס לקשר המשכי וחיבור עם קהלים מקבילים בישראל
3. פעילות תוך שיתוף של קהל ישראלי.
4. פעילות במרחב הדיגיטלי, בדגש על פעילות ברשתות החברתיות – Online Engagement
5. שיתוף פעולה בין שלושה ארגונים לפחות.

לפרטים מלאים ראו סעיף 4 בקול קורא

מהו תהליך בחינת התוכניות?

תהליך בחינת התוכניות בנוי משישה שלבים (הפירוט המלא מופיע בקול הקורא – ראו סעיף 6):
1. בחינה ראשונית של ההצעה ושיח עם הארגון לשיפור איכות התוכנית
2. עדכון הארגון במצב ההצעה
3. הגשת ההצעות הסופיות בחינתן וגבוש המלצת צוות מקצועי
4. דיון ואישור על יד הדירקטוריון וועדת ההיגוי
5. אישור ועדת ההתקשרויות של "קולותיה של ישראל".
6. חתימה על הסכם עם "קולותיה של ישראל"

בתוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה נדע אם אושר המענק?

בכוונתנו לתת תשובות עד 90 יום מרגע הגשת הבקשה הסופית

כיצד אפשר להגיש בקשה לפעילות בתמיכת קולותיה של ישראל?

יש להגיש בקשה  במסגרת פרסום קולות קוראים, ניתן להגיש ל"סיפור הישראלי" בלינק המצורף.

מי מממן?

חלקה של "קולותיה של ישראל" בסיוע הכלכלי מבוסס על מימון ממשלתי במסגרת המיזם המשותף עם ממשלת ישראל ועל מימון תורמים.

מי זכאי לקבל מימון?

"קולותיה של ישראל" מעניקה מימון לפרויקטים ולתוכניות אשר מקדמים את מטרותיה ואשר אינם למטרת רווח בנושאים הבאים  על פי כללי הקולות קוראים שמתפרסמים ".

האם הגשת בקשת הסיוע כרוכה בתשלום?

הגשת הצעות לקולותיה של ישראל אינה כרוכה בתשלום.

האם אפשר להגיש יותר מהצעה אחת?

כן, ארגון יכול להגיש יותר מהצעה אחת.

מהם תחומי הפעילות הזוכים למימון הקרן?

תחומי הפעילות של קולותיה של ישראל מתעדכנים, ומתפרסמים במסגרת קולות קוראים.

אילו מסמכים צריך להכין להגשת הצעה?

רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה מופיעה ב"טופס הגשה"

האם אפשר להגיש הצעה באתר האינטרנט בלבד?

כן, את ההצעות יש להגיש באתר האינטרנט של "קולותיה של ישראל" בעמוד בעמוד קולות קוראים

עד מתי אפשר להגיש בקשה למימון?

"קולותיה של ישראל" מקבלת הצעות במסגרת "הסיפור הישראלי" עד להודעה חדשה.

אם נזכה במימון, האם שם הפרויקט או הארגון יפורסם?

כן, שמות הארגונים והפרויקטים שייבחרו יפורסמו בין היתר באתר "קולותיה של ישראל", בדוחות השנתיים של הארגון ובמקומות נוספים.

האם ל"קולותיה של ישראל" יש זיהוי פוליטי ?

"קולותיה של ישראל" פועלת בממלכתיות וללא זיהוי פוליטי.

האם אתם עובדים גם עם המתחרים שלי?

"קולותיה של ישראל" עובדת עם כלל קהילת הארגונים הפרו-ישראליים.

עם אילו ארגונים אתם עובדים?

"קולותיה של ישראל" מסייעת למגוון ארגונים מהקהילה הפרו-ישראלית בארץ ובעולם – דוגמאות לארגונים אפשר לראות בעמוד "הפרויקטים שלנו".

האם יש ל"קולותיה של ישראל" אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה?

ל"קולותיה של ישראל" אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

איך אפשר ליצור איתכם קשר? יש לי שאלה שאני לא מוצא לה תשובה כאן.

אפשר ליצור איתנו קשר במייל info@voicesofisrael.org או בטלפון 03-7251121, ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.